Reuma patiënten vereniging

Hoogeveen en omstreken

Activiteiten van de vereniging

Bewegings- en andere activiteiten


Voor alle activiteiten is het lidmaatschap van de Reumavereniging vereist. 

Ook uw partner mag deelnemen aan de activiteiten. 
Daarvoor gelden andere tarieven, tenzij uw partner ook lid of donateur wordt.


Hydrotherapie

Onze vereniging heeft zes hydrotherapiegroepen oftewel zwemgroepen. De gemiddelde temperatuur van het water is ± 32 gr. C. Hier worden onder deskundige begeleiding van een Cesar therapeut, oefeningen gegeven speciaal gericht op mensen met reumatische aandoeningen. 

Op de volgende dagen is zwembad de Dolfijn gereserveerd voor onze vereniging. 

Maandag:   12.00 - 13.15 uur (twee groepen actief) 
Woensdag: 19.45 - 21.00 uur (twee groepen actief) 
Zaterdag:    08.00 - 09.30 uur (twee groepen actief) 

U krijgt een GRATIS proefles aangeboden. 

De kosten voor de hydrotherapie worden betaald uit de subsidies, wat overblijft is de eigen bijdrage van € 4.- per les, veel verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze €4,00 . (Graag zelf even informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt). Nieuwe leden die zich op willen geven voor één van de zwemgroepen kunnen zich aanmelden bij: Jannie Zwartscholten 0528 -351856. 

Bad Bentheim of Bad Nieuwe Schans

2x per jaar organiseert de vereniging een reisje met een rolstoelbus. U kunt hiervoor 1 of 2 introducees meenemen. De kosten voor leden zijn € 25,00 en voor introducees € 35,00.
Hierbij is het vervoer, de entree en de lunch inbegrepen. 
Reserveringen voor en behandeling dienen van te vore, door uzelf geregeld te worden. (Eigen kosten).
Contactpersoon: Jannie Zwartscholten telefoonnummer: 0528 -351856

Fysiofitness

Bewegen op maat: Aan de slag met een beweegprogramma!

Deze vindt plaats bij Move2be. Move2be is een dynamische organisatie die actief is op het gebied van fysiotherapie, fitness, bedrijfsgezondheid en diëtetiek. 
Zij stellen zich als doel u te bewegen tot een optimale vorm van gezondheid door het bevorderen van een gezonde levensstijl.

De leden van de Reumapatiëntenvereniging, kunnen hier in groepsverband sporten.  De kosten worden veelal vergoed uit de fysiotherapie vergoeding door uw zorgverzekeraar.

De dagen dat er gesport wordt zijn:
Maandag:   13.00 - 14.00 uur 
Vrijdag:       13.00 - 14.00 uur

Afmelden bij Move2be, telefoonnummer: 0528 - 278111

Move2be is, samen met drie huisartsenpraktijken en een apotheek, gevestigd in Medisch Centrum Eikstaete te Hoogeveen.
Adres: van Limburg Stirumstraat 132. 
7901 AT Hoogeveen. 
Telefoon 0528-278111. Websitewww.move2be.nl.
Informatie betreffende het beweegprogramma bij: Mw. J. Zwartscholten. tel: 0528-351856 (Jannie)

Crea-middagen. 

Bloemstuk voor Pasen of voor Kerst maken

Er is een budget aan deze activiteit toegekend waaruit materialen gekocht kunnen worden. Een eventuele eigen financiële bijdrage van de deelnemers wordt op calculatiebasis door de coördinator vastgesteld. Gasten betalen de volledige kosten en kunnen geen gebruik maken van de voordelen van het lidmaatschap van de vereniging. De activiteiten vinden plaats in een zaal van het De Rank, Van Echtenstraat 64, 7902 EP Hoogeveen

Houd de agenda in de gaten, hierin worden de data gezet, wanneer er een handvaardigheid bijeenkomst is. 

We beginnen om 14.00 uur, graag 10 minuten van te voren aanwezig zijn.

De prijzen zijn exclusief koffie/thee en bedragen €1,10 per kopje.

Voor deelname aan de creamiddag, graag minstens een week van te voren opgeven, i.v.m. de aanschaf van de materialen per mail bij: Mw. W. Zuiderveld. z9418tp5@outlook.com
      Mw. W. Zuideveld. tel. 0593-562493 (Willy)

Verjaardagen:

Jarige leden worden gefeliciteerd, middels een felicitatiekaart. Bij onze “oudere” leden wordt vanaf 80 jaar persoonlijk een bloemetje of attentie thuis gebracht. Bertha Sieders is de coordinator voor de 80 jarigen.  


Ziekenbezoek: (vacant, helaas kunnen we geen zieken meer bezoeken totdat deze vacature is opgevuld).

Langdurig zieke leden van onze vereniging worden niet vergeten. Een team van vrijwilligers bezoekt onze patiënten regelmatig in het kader van lotgenotencontact en ter voorkoming van een sociaal isolement. Het is wel noodzakelijk dat onze vereniging op de hoogt gebracht wordt van deze langdurige ziekte.  Deze taak is helaas vacant.

Kaartjes sturen naar zieken:

Mw. Marie Lunenborg, hmlunenborg@gmail.com 0528-858127


Kraampje, in hal Bethesda ziekenhuis

Tijdens de collecte weken van Chronisch zieken (november) en de collecteweek van ReumaNederland (maart) staan vrijwilligers van onze vereniging op donderdag en vrijdag in de hal van Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. U kunt daar informatie inwinnen over reuma gerelateerde ziektes, folders meenemen  en bekijken welke middelen reuma kunnen verlichten in uw dagelijkse leven en/of werk. U kunt zich hiervoor nog opgeven als vrijwilliger om een keer een uurtje bij het kraampje te zitten en mensen te woord te staan. 
Opgave bij: Mw. H. Donker, email-adres: secretaris@rpvhoogeveen.nl


Verenigingsblad

Elk kwartaal komt ons blad uit van de Reuma patiëntenvereniging Hoogeveen e.o.

De redactie bestaat uit de volgende personen:

Henk Lunenborg
Cees Vos
Hennie Donker

Drukker: Editoo B.V. Arnhem

Redactieadres is: 
RPV Hoogeveen
Meerkoetlaan 1
7961 BW  Ruinerwold


Nieuws

27-03-2021, Door secretaris

Bericht van de gemeente de Wolden:

Beste allen,

Onderstaande coronamaatregelen zijn verlengd en gelden t/m 20 april 2021.

Algemeen

? Sporten mag alleen buiten.

? Buitensporten is toegestaan op de buitensportaccommodaties en op locaties waarvoor de gemeen

Lees verder

Facebook

Like "Reuma patienten vereniging Hoogeveen" nu ook op Facebook!