Reuma patiënten vereniging

Hoogeveen en omstreken

Activiteiten van de vereniging

Bewegings- en andere activiteiten

Voor alle activiteiten is het lidmaatschap van de Reumavereniging vereist. 

Ook uw partner mag deelnemen aan de activiteiten.
Daarvoor gelden andere tarieven, tenzij uw partner ook lid of donateur wordt.
De partnerdeelname geldt niet voor de hydrotherapie. Hiervoor is een reumatische aandoening een vereiste. 


Hydrotherapie

Onze vereniging heeft zes hydrotherapiegroepen oftewel zwemgroepen. De gemiddelde temperatuur van het water is ± 32 °C. Hier worden, onder deskundige begeleiding van een Cesartherapeut, oefeningen gegeven die speciaal gericht zijn op mensen met reumatische aandoeningen. 

Op de volgende dagen is zwembad de Dolfijn gereserveerd voor onze vereniging:

Maandag:   12.00 - 13.15 uur (twee groepen actief) 
Woensdag: 19.45 - 21.00 uur (twee groepen actief) 
Zaterdag:    08.00 - 09.15 uur (twee groepen actief) 

U krijgt een GRATIS proefles aangeboden. 

De kosten van hydrotherapie worden dit jaar betaald door middel van een eigen bijdrage van €5,00 per aangeboden les. Voor de overige kosten zijn we aangewezen op giften, donaties, adverteerders en acties. Veel verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze € 5,00. (Graag zelf even informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt). 

Er zijn nog meerdere plaatsen beschikbaar voor de hydrotherapie:
- Maandagmiddag (één plaats)
- Woensdagavond (enkele plaatsen)
- Zaterdagmorgen (enkele plaatsen)

Aanmelden voor een gratis proefles of meteen volop mee willen doen? Aanvullende informatie nodig? Neem dan contact op met J. Zwartscholten via tel: 0528-351856. 

Bad Nieuwe Schans

Twee keer per jaar organiseert de vereniging een reisje. U kunt hiervoor 1 of 2 introducees meenemen. 
Reserveringen voor en behandeling dienen van te voren, door uzelf geregeld te worden. (Eigen kosten).

Fysiofitness

Bewegen op maat: Aan de slag met een beweegprogramma!

De fysiofitness vindt plaats bij Move2be. Move2be is een dynamische organisatie die actief is op het gebied van fysiotherapie, fitness, bedrijfsgezondheid en diëtetiek. 
Zij stellen zich als doel u te bewegen tot een optimale vorm van gezondheid door het bevorderen van een gezonde levensstijl.

De leden van de Reumapatiëntenvereniging kunnen hier in groepsverband sporten. De kosten worden veelal vergoed uit de fysiotherapie vergoeding van uw zorgverzekeraar.

De dagen dat er gesport wordt zijn:
Maandag:   13.00 - 14.00 uur 
Vrijdag:       13.00 - 14.00 uur

Aanmelden kan bij Move2be

Move2be is, samen met drie huisartsenpraktijken en een apotheek, gevestigd in Medisch Centrum Eikstaete te Hoogeveen.
Adres: van Limburg Stirumstraat 132. 
7901 AT Hoogeveen. 
Telefoon 0528-278111. Websitewww.move2be.nl.

Crea-middagen 

Bloemstuk voor Pasen of voor Kerst maken

Er is een budget aan deze activiteit toegekend waaruit materialen gekocht kunnen worden. Een eventuele eigen financiële bijdrage van de deelnemers wordt op calculatiebasis door de coördinator vastgesteld. Gasten betalen de volledige kosten en kunnen geen gebruik maken van de voordelen van het lidmaatschap van de vereniging. 

Houd de agenda in de gaten, hierin worden de data vermeld wanneer er een handvaardigheid bijeenkomst is. 

We beginnen om 14.00 uur, graag 10 minuten van te voren aanwezig zijn.

Wilt u graag meedoen met een crea-middag? Geef u dan minstens een week voor de activiteit op bij Mw. Lindenhorst. De contactgegevens van Mw. Lindenhorst staan in ons verenigingsblad.

Verjaardagen

Jarige leden worden gefeliciteerd via een vermelding in ons blad. 

Ziekenbezoek:
(Vacant, helaas kunnen we geen zieken meer bezoeken totdat deze vacature is opgevuld).

Langdurig zieke leden van onze vereniging worden niet vergeten. Een team van vrijwilligers bezoekt onze patiënten regelmatig in het kader van lotgenotencontact en ter voorkoming van een sociaal isolement. Het is wel noodzakelijk dat onze vereniging op de hoogte gebracht wordt van deze langdurige ziekte.  Deze taak is helaas vacant.

Kaartjes sturen naar zieken:

Dit wordt gecoördineerd door Mw. Marie Lunenborg. Bereikbaar via e-mail: hmlunenborg@gmail.com  of telefoon: 0528-858127.

Kraampje, in hal Bethesda ziekenhuis

Tijdens de collecte weken van Chronisch zieken (november) en de collecteweek van ReumaNederland (maart) staan vrijwilligers van onze vereniging op donderdag en vrijdag in de hal van Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. U kunt daar informatie inwinnen over aan reuma gerelateerde ziektes, folders meenemen en bekijken welke middelen reuma kunnen verlichten in uw dagelijkse leven en/of werk. U kunt zich hiervoor nog opgeven als vrijwilliger om een keer een uurtje bij het kraampje te zitten en mensen te woord te staan. 
Opgave bij: Mw. H. Donker, email-adres: secretaris@rpvhoogeveen.nl

Verenigingsblad

Elk kwartaal komt ons blad uit van de Reuma patiëntenvereniging Hoogeveen e.o.
De redactie bestaat uit Shanna en Jarnick Hulzebos, bereikbaar via e-mail: redactierpvhoogeveen@gmail.com.

Het blad wordt gedrukt door Editoo B.V. Arnhem

Redactieadres is: 
RPV Hoogeveen
Singel 5
7933 TD Pesse

Eerstvolgende activiteit

Herfststukjes maken

Thursday, 03 October 2024

Nieuws

01-12-2023, Door Jarnick Hulzebos

Vanaf 01-12-2023 is de redactie van deze website overgedragen aan dhr. Hulzebos. 

Lees verder

Facebook

Like "Reuma patienten vereniging Hoogeveen" nu ook op Facebook!