Reuma patiënten vereniging

Hoogeveen en omstreken

Collectanten

Verbetering van de behandeling van reumatische aandoeningen is mede afhankelijk van onderzoek en dus van financiële bijdragen!

Stichting ReumaNederland organiseert al jaren dat collectanten het veld in gaan om te collecteren. Oorspronkelijk droeg het ReumaNedserland daadwerkelijk bij aan de directe behandeling van patiënten maar met de opkomst van de AWBZ en later de WMO. Momenteel is het belang verschoven naar financiering van onderzoek en naar structurele verbeteringen van behandelmethoden. Voor deze onderzoeken is veel geld nodig.

Daarnaast kunnen de patiëntenverenigingen sinds geruime tijd subsidieverzoeken indienen bij het Reumafonds voor de financiering van lokale activiteiten. Deze subsidies zijn voor de lokale verenigingen en hun leden cruciaal. Zonder deze bijdragen zouden leden alle kosten zelf moeten dragen en dat is voor velen van ons financieel niet haalbaar. Daardoor zouden leden niet kunnen meedoen aan onze activiteiten en daarmee in een sociaal isolement geraken en verstoken blijven van onze zorg en aandacht.

Het is dus in ons aller belang dat er zoveel mogelijk vrijwilligers bereid worden gevonden om te collecteren namens het Reumafonds en daarmee een deel van onze financiële bijdragen veilig te stellen.

Wij kunnen altijd collectanten gebruiken! Meldt u zich daarom aan als collectant! Dit kan bij het ReumaNederland 

Alvast bedankt

Eerstvolgende activiteit

Jaarvergadering op 17 maart 2020 in De Rank te Hoogeveen

Tuesday, 17 March 2020

Nieuws

12-12-2019, Door secretaris

Om te weten waar ReumaNederland zich de komende jaren hard voor moet maken, hebben wij aan mensen met reuma gevraagd waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Dit traject – ook wel Route23 genoemd - bestond uit een bijeenkomst met 150 mensen en een online vragenlijst die door 6.400 mensen

Lees verder

Facebook

Like "Reuma patienten vereniging Hoogeveen" nu ook op Facebook!