Reuma patiënten vereniging

Hoogeveen en omstreken

Verenigingsgegevens

De Reumapatiëntenvereniging Hoogeveen e.o. is op 13 december 1985 opgericht. Kosten lidmaatschap: € 20,00 per jaar

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter            : Carla Kat / tel: 0528-341120
Secretaris           : Hennie Donker / tel: 0522-482363
Penningmeester : vacant

Algemeen lid      : Annet Knol


Redactie adres: RPV Hoogeveen, Meerkoetlaan 1, 7960BW, Ruinerwold/ tel: 0522- 482363

redactieleden: 
Shanna Hulzebos
Jarnick Hulzebos

Opgave nieuwe leden, adreswijziging en beëindiging lidmaatschap:

Meerkoetlaan 1, 7961 BW Ruinerwold of via secretaris@rpvhoogeveen.nl
Rabobank: NL49RABO0329044222

Contactpersonen: 
Redactie: Mw. S. Hulzebos
Fontana: Mw. H. Donker
Hydrotherapie: Mw. J. Zwartscholten, tel: 0528-351856
Fysio fitness: Mw. J. Zwartscholten, tel: 0528-351856
Creatieve middagen: Mw. G. Lindenhols, tel: 06-53185250 of via e-mail: gealindenhols@hotmail.com 
Bezoek 80 jarigen: Mw. H. Donker

Ziekenbezoek: Mw. D. Ebing


Adres:
Reumavereniging regio Hoogeveen e.o.
Meerkoetlaan 1, 7961 BW Ruinerwold
Telefoon: 0522- 482363
secretaris@rpvhoogeveen.nl
Aangesloten bij het ReumaNederland en lid van Ieder (in)
voorheen de CG Raad (chronisch zieken en gehandicapten)

Samenwerking met:

Gemeente Hoogeveen
Wet Maatschappelijke ondersteuning Loket Hoogeveen
Platform Gehandicaptenbeleid Hoogeveen 

Eerstvolgende activiteit

Herfststukjes maken

Thursday, 03 October 2024

Nieuws

01-12-2023, Door Jarnick Hulzebos

Vanaf 01-12-2023 is de redactie van deze website overgedragen aan dhr. Hulzebos. 

Lees verder

Facebook

Like "Reuma patienten vereniging Hoogeveen" nu ook op Facebook!