Reuma patiënten vereniging

Hoogeveen en omstreken

Verenigingsgegevens

De Reumapatiëntenvereniging Hoogeveen e.o. is op 13 december 1985 opgericht.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter            : Carla Kat/ tel: 0528-341120
Secretaris           : Hennie Donker/ tel: 0522-482363
Penningmeester : Rudi Hut/ te: 0523-858679
Algemeen lid      : Tonnie ten Kate en Cees Vos

Redactie adres: RPV Hoogeveen, Meerkoetlaan 1, 7960BW, Ruinerwold/ tel: 0522- 482363

redactieleden: 
Henk Lunenborg  : hmlunenborg@gmail.com/ tel: 06.38123809
Rudy Lovers        : Svenmirthe@telfort.nl       / tel: 06.48057606 of 0528-262757
Hennie Donker
Lammy van Midwoud


Opgave nieuwe leden, adreswijziging en beëindiging lidmaatschap:
Havikstraat 21, 7701JX, Dedemsvaart/ penningmeester@rpvhoogeveen.nl
Rabobank: NL49RABO0329044222


Contactpersonen: 

Redactie: Dhr. R. Lovers tel: 0528-262757 en Dhr. H. Lunenborg tel: 0528-266190 
Bad Bentheim/ voorheem Fontana: Dhr. R. Hut, 0523-858679
Hydrotherapie: Mw. J. Zwartscholten, tel: 0528-351856
Fysio fitness: Mw. J. Zwartscholten, tel: 0528-351856
Creatieve middagen: vacant
Verjaardagen : Mw. M. Lunenborg tel: 0528-266190 
Bezoek 80 jarigen:
Coordinator hiervan is Bertha Sieders tel.: 0528-270412
Ziekenbezoek: Vacant
Collectanten: Vacant

Vervoer regelen: vacant

     

Adres:

Reumavereniging regio Hoogeveen e.o.
Meerkoetlaan 1, 7961 BW Ruinerwold
Telefoon: 0522- 482363
secretaris@rpvhoogeveen.nl
Aangesloten bij het ReumaNederland en lid van Ieder (in)
voorheen de CG Raad (chronisch zieken en gehandicapten)

Samenwerking met:

Gemeente Hoogeveen
Wet Maatschappelijke ondersteuning Loket Hoogeveen
Platform Gehandicaptenbeleid Hoogeveen 

Eerstvolgende activiteit

Jaarvergadering op 17 maart 2020 in De Rank te Hoogeveen

Tuesday, 17 March 2020

Nieuws

12-12-2019, Door secretaris

Om te weten waar ReumaNederland zich de komende jaren hard voor moet maken, hebben wij aan mensen met reuma gevraagd waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Dit traject – ook wel Route23 genoemd - bestond uit een bijeenkomst met 150 mensen en een online vragenlijst die door 6.400 mensen

Lees verder

Facebook

Like "Reuma patienten vereniging Hoogeveen" nu ook op Facebook!