Reuma patiënten vereniging

Hoogeveen en omstreken

Verenigingsgegevens

De Reumapatiëntenvereniging Hoogeveen e.o. is op 13 december 1985 opgericht.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter            : Carla Kat/ tel: 0528-341120
Secretaris           : Hennie Donker/ tel: 0522-482363
Penningmeester : Rudy Hut/ te: 0523-858679
Algemeen lid      : Tonnie ten Kate en Cees Vos

Redactie adres: RPV Hoogeveen, Meerkoetlaan 1, 7960BW, Ruinerwold/ tel: 0522- 482363

redactieleden: 
Henk Lunenborg  : hmlunenborg@gmail.com/ tel: 06.38123809
Rudy Lovers        : Svenmirthe@telfort.nl       / tel: 06.48057606 of 0528-262757
Hennie Donker
Lammy van Midwoud


Opgave nieuwe leden, adreswijziging en beëindiging lidmaatschap:
Havikstraat 21, 7701JX, Dedemsvaart/ penningmeester@rpvhoogeveen.nl
Rabobank: NL49RABO0329044222


Contactpersonen: 

Redactie: Dhr. R. Lovers tel: 0528-262757 en Dhr. H. Lunenborg tel: 0528-266190 
Bad Bentheim/ voorheem Fontana: Dhr. R. Hut, 0523-858679
Hydrotherapie: Mw. J. Zwartscholten, tel: 0528-351856
Fysio fitness: Mw. J. Zwartscholten, tel: 0528-351856
Creatieve middagen: vacant
Verjaardagen : Mw. M. Lunenborg tel: 0528-266190 
Ziekenbezoek: Vacant
Collectanten: Dhr. en Mw. Blauw, tel: 0528-267262

Vervoer regelen: vacant

     

Adres:

Reumavereniging regio Hoogeveen e.o.
Meerkoetlaan 1, 7961 BW Ruinerwold
Telefoon: 0528- 482363
secretaris@rpvhoogeveen.nl
Aangesloten bij het Reumafonds en lid van Ieder (in)
voorheen de CG Raad (chronisch zieken en gehandicapten)

Samenwerking met:

Gemeente Hoogeveen
Wet Maatschappelijke ondersteuning Loket Hoogeveen
Platform Gehandicaptenbeleid Hoogeveen 

Nieuws

26-07-2019, Door webmaster

file:///C:/Users/ljklo/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState

Lees verder

Facebook

Like "Reuma patienten vereniging Hoogeveen" nu ook op Facebook!